Bestmodel.be
Best Model for Belgium
Modellenwedstrijd
Model Info »» Contacten in het modellenwereld »» Wedstrijden »» Future Top Model
Future Top Model is een eigen verkiezing in België. De wedstrijd heet nu Best Model for Belgium
Een modellenwedstrijd die een beetje gelijkaardig is, is Future Model Contest die samenwerkt met jonge en nieuwe mode-ontwerpers. Het is een serieuze vzw.
-

-

Wedstrijden die een modellencarrière voorspiegelen zijn niet meer van deze tijd. Reklame in tijdschriften en op televisie brengt niet meer op.

Als model moet je nu een trendsetter zijn, een influencer met duizenden volgers, een videoblogger waarvan de videos miljoenen keren bekeken worden. Dit is Model 3.0.

Future Top Model heeft een eigen plaats in het wereld van de verkiezingen. De naam van de verkiezing was FTM (Future Top Model) maar werd langzamerhand omgebouwd tot Best Model for Belgium om zich meer internationaal te profileren, maar in de praktijk is er niets veranderd. Deze naamsverandering is er ook gekomen om zich te distanciëren van Top Model Belgium. Op dezer pagina worden beide namen (Future Top Model, FTM en Best Model) door elkaar gebruikt.

FTM Best Model for Belgium is geen klassieke verkiezing zoals Mister Belgium of Miss België, de bedoeling is hier om aan scouting te doen, dus nieuwe gezichten opsporen door middel van een eigen evenement. FTM is geen populariteitscontest waarbij je moet scoren bij het publiek.

Best Model for Belgium bestaat al 20 jaar: op zich is dit uitzonderlijk (ik heb bijvoorbeeld Mister Universe zien opkomen en vergaan, hetzelfde met Mister Belgium Personality en nog een paar andere wedstrijden).

Vergelijking met andere wedstrijden in het bruin:
Er bestaan talrijke Miss en Mister verkiezingen, maar het doel van die wedstrijden is niet specifiek het scouten van nieuw talent. Bij deze verkiezingen moeten de kandidaten sponsors vinden, moeten ze kaarten verkopen, wordt er aan SMS voting gedaan. Allemaal middelen om geld binnen te brengen. Het gebeurt niet zelden dat modellen duizend euro moeten betalen onder de ene of andere vorm. Kan iemand mij vertellen wat het nut is van snoep te verkopen om model te worden?

De modellenverkiezingen zijn een gesloten ecosysteem, ze leven op zich. Het is een soort cirkus waarbij de modellen van Miss België uitgenodigd worden op de voorstelling van Mister Belgium en omgekeerd. Die deelnemers komen elkaar tegen op fuiven en in de Carré en het is een gezellig samenzijn, maar met serieus modellenwerk heeft dit niet veel te maken.

Er zijn veel deelnemers bij Best Model: vaak meer dan honderd mensen worden geselecteerd voor de halve finale. Bij andere wedstrijden is er nogal wat uitval als de deelnemers het kostenplaatje zien. De modellen worden dan ook niet geselecteerd om hun goede looks (het helpt wel een beetje) maar er wordt rekening gehouden of ze voldoende geld kunnen opbrengen. Modellen worden uigesloten (nadat ze een eigen bijdrage van 400€ hebben moeten betalen) omdat ze onvoldoende sponsors konden aanbrengen. Wat ze reeds gestort hebben krijgen ze natuurlijk niet meer terug. Wat het kostenplaatje betreft zijn er twee negatieve uitschieters: Miss Exclusive in Vlaanderen en Top Model Belgium in Wallonië.

Wat gebeurt er bij Best Model for Belgium?

Er worden castings gehouden in verschillende steden. Vanaf 2016 is Best Model zich meer nationaal gaan profileren, met castings in de grote steden, dus ook Antwerpen en Gent. Maar uiteindelijk zal je toch naar Brussel moeten voor opdrachten: de meeste bureaus waarmee FTM Best Model for Belgium samenwerkt zijn in Brussel gelegen. Bij de selectiecasting wordt er in het (zeer) kort informatie gegeven over Best Model. Je komt dan voor een kleine jury en er worden een paar vragen gesteld. Er wordt je gevraagd om van het einde van de zaal tot aan de tafels van de jury te lopen (om te zien of je recht loopt) en er worden een paar foto's genomen (zie voorbeelden rechts en hieronder).

Een deel van de modellen worden hier uitgesloten: mensen die te dik zijn, die storende gebreken hebben, die een zeer gesloten persoonlijkheid hebben, enz. De lat ligt hoog en mensen die duidelijk niet voldoen gaan niet verder. Hier wordt er al gefilterd vanaf het begin: er wordt niet rond de pot gedraaid om toch maar een paar extra bijdragen binnen te rijven. Je krijgt een antwoord binnen een paar dagen na de casting: vaak wordt er de hulp ingeroepen van iemand van buiten de jury om de knoop door te hakken. Daarom ook dat er foto's genomen worden: dit zijn pasfoto's die de modellen zullen vergezellen gedurende de volledige wedstrijd. De mensen die geselecteerd worden gaan door naar de halve finale.

De halve finale bestaat uit een fotoshoot, dan is er een show (catwalk met een paar outfits die de modellen zelf moeten meebrengen). De jury bestaat uit professionelen uit de modewereld, Best Model for Belgium houdt zich hier buiten en zorgt enkel voor de organisatie.

Bij FTM/Best Model zijn er natuurlijk bijdragen te betalen, maar die dekken enkel de gemaakte kosten. De hotelzaal die gebruikt wordt voor de castings moet betaald worden, voor de finale wordt er een beroepsfotograaf ingeschakeld. Als je weet dat een beroepsfotograaf 500€ voor een halve dag aanrekent voor een fotoshoot in de studio, dan mag je zeker zijn dat je d'er goedkoop van afkomt! Bij de finale wordt er een ballroom gebruikt, de totale kostprijs ervan bedraagt 10.000€.

Andere verkiezingen werken met TFP-fotografen (fotografen die niet betaald worden maar die dit als hobby doen): dit is ook een manier om de winst van die verkiezingen te maximaliseren. Hier gaat de finale show door in de Carré of een andere discotheek (waarbij de organisatoren geen kosten hebben).

Kwalitatief maakt het niet veel uit of je met een beroepssfotograaf of een hobby fotograaf werkt: beide kennen hun vak (veel hobbyfotografen hebben avondschool gevolgd gedurende een aantal jaren of zijn op stap geweest met een beroepsfotograaf).

Vòòr de finale moet iedereen een nacht op hotel logeren. Tijdens die twee dagen wordt de show intensief voorbereid. Het is gewoon onmogelijk alle mensen samen op één plaats te krijgen voor de voorbereidingen: mensen hebben geen vervoer om op tijd te komen, missen hun trein, enz. Dit hebben we al gemerkt bij de voorbereiding van de halve finale: een groot aantal kandidaten valt af, niet omdat ze niet goed zijn, maar omdat ze niet op tijd op de voorbereidingen voor de halve finale geraken. Als je model wilt zijn, moet je je afspraken naleven, anders mag je het vergeten. Logeren op hotel (met alle maaltijden) is zeer goedkoop voor de modellen omdat nagenoeg het volledig hotel afgehuurd wordt.

Waarom aan een modellenwedstrijd deelnemen?

Als de bedoeling van Best Model het zoeken van nieuwe modellen is, waarom doen de agentschappen dat niet zelf? De reden is eenvoudig: de agentschappen willen weten of de modellen hun afspraken nakomen (zeer belangrijk), hoe reageren de modellen op stress-situaties, hoe gedragen ze zich als ze in contact komen met onbekende mensen, enz. Een modellenwedstrijd zoals Best Model is ideaal om de modellen in een echte situatie te testen.

Model worden in sneltempo

Bij Best Model gaan ze d'er blijkbaar van uit dat je als model geboren bent. Van begin tot einde moet je 5 keer aanwezig zijn: de casting, de fotoshoot, de halve finale, nog een fotoshoot en de finale. In 2016 was de eerste fotoshoot zelfs gecombineerd met de halve finale: de zaterdag de fotoshoot en de zondag de halve finale en later is de eerste fotoshoot volledig weggevallen.

De communicatie van Best Model naar de modellen toe gebeurt nagenoeg uitsluitend in het frans (of gebrekkig nederlands).

Als je met 80 modellen moet werken is de gegeven uitleg bijzonder summier en de fotoshoot duurt precies 4 minuten per model (voor de jongens) en 6 minuten (voor de meisjes). Je kan geen goede foto's nemen van iemand die nog nooit geposeerd heeft in 5 minuten: ze hebben allemaal een verkrampte houding.

Technisch gezien was de catwalk van 2016 een ramp: een aantal modellen stopten op de verkeerde plaats, de modellen keken naar de grond op zoek naar de zwarte plakkers die aangaven waar ze moesten stoppen. De modellen hadden gewoon geen feeling. Het is niet met een korte opleiding van 2 uur (waarbij je zowel de techniek als de choreografie moet leren) dat je kan lopen als een mannequin. Het niveau van de halve finale was dan ook bedroevend laag. Als fotograaf kroop ik van schaamte in de grond. In de volgende edities is het niet veel beter geworden.

Best Model en de modellenbureaus

Als je finalist bent, heb je eigenlijk al gewonnen. Best Model for Belgium is geen klassieke modellenwedstrijd waarbij er een winnaar en een paar running mates zijn (plus dan nog de prijs van het publiek voor wie de meeste SMS stemmen achter zijn naam heeft, plus nog enkele andere troostprijzen). Als Best Model-finalist loop je automatisch in de kijker bij de grote modellenbureaus, die zeer geïnteresseerd zijn: hoe gedraag je je voor de camera, hoe loop je catwalk, enz. Vaak maken de modellenbureaus al een eigen selectie nog voor de finale en kijken ze hoe “hun” model verder evolueert.

Modellenbureaus werken enkel met betrouwbare mensen, modellen en mannequins die er zullen staan als ze gevraagd worden. Veel van de jongens en meisjes die “model willen worden” zijn onvoldoende gemotiveerd. Wat is er beter dan een modellenwedstrijd om het kaf van het koren te scheiden? Daarom dat een aantal modellenbureaus via Best Model gaan om hun modellen te selecteren.

De jury van de halve finale en de finale bestaat uit beroepsmensen, vaak mensen die een leidinggevende funktie hebben bij modellenbureaus. Hun keuze komt niet echt overeen met wat het publiek zou willen: er wordt professioneel gekeken hoe de mensen op het podium bewegen. Het publiek heeft hier niets te zeggen. SMS voting bestaat hier niet.

Het gebeurt niet zelden dat modellen die aan de show hebben deelgenomen geselecteerd worden om andere shows te lopen in de komende weken: de beroepsmensen in de jury hebben immers gezien wat de modellen waard zijn.

Maar aan de andere kant: er zijn heelwat modellenbureaus die niet samenwerken met Best Model for Belgium. Er zijn ook andere manieren om in contact te komen met het modellenwereld. Flyeren is een manier om via een achterpoortje binnen te geraken: je bouwt vertrouwen op, je komt in contact met mensen in de branche. Evenementenbureaus hebben vaak mensen nodig voor beurzen zoals het autosalon, batibouw, enz.

Best Model en de andere spelers

Best Model wilt mensen klaarstomen om model te worden, maar vanwege het groot aantal deelnemers moet dit zeer summier verlopen. Hier scoren andere modellenwedstrijdeen veel beter, juist dankzij hun klein aantal kandidaten, vaak niet meer dan een 20-tal mensen. Wie door de halve finale van Best Model geraakt heeft dit minder te danken aan zijn looks dan aan zijn vorige ervaring. Veel kandidaten zie je dan ook het jaar daarop terug als ze ondertussen wat ervaring opgedaan hebben en weten wat hen te wachten staat, want bij Best Model zelf zal je praktisch niets leren.

Vaak wordt de wereld veel te rooskleurig weergegeven: doe mee en je wordt model! Een fantastische advontuur! Internationale reizen! Dit is echter niet eigen aan FTM/Best Model, alle modellenwedstrijden zijn in hetzelfde bedje ziek. Je moet immers je produkt verkopen, en dat lukt niet met droge statistieken.

Best Model for Belgium heeft weinig voeling met de andere spelers. De wedstrijd, dat is het enige dat telt. Als beginnend model zal je vaak in contact komen met hobby fotografen: de goede fotografen zullen je meer op de weg helpen dan Best Model (zeker als je nederlandstalig bent). Best Model werkt niet met modellensites zoals bijvoorbeeld Model Mayhem of book.fr, terwijl er veel mensen (en zelfs modellenburaus) op die websites aktief zijn. Modellenbureaus kijken op Model Mayhem als ze een specifiek profiel nodig hebben.

Als je afvalt (bij de casting, de halve finale of de finale) kom je in een zwart gat terecht. Best Model geeft je geen informatie over alternatieven. Niet alle modellenbureaus werken samen met Best Model, er zijn bijvoorbeeld andere mogelijkheden voor fitness modellen, enz. Het enige wat Best Model doet is de modellen waarschuwen voor "andere fotografen", en hierbij scheren ze alle "andere fotografen" over dezelfde kam, terwijl er zeer goede fotografen zijn, die zich echter niet binden aan één organisatie. Goede hobby fotografen zijn naar de academie geweest of hebben avondschool gevolgd en leveren vaak foto's af die beter zijn dan die van beroepsfotografen.

In een aantal opzichten loopt Best Model achter: een modellenwedstrijd anno 2017 is niet meer hetzelfde als een modellenwedstrijd anno 1990. Er zijn veel meer spelers bijgekomen, en dat hebben andere modellenwedstrijden wel geleerd: ze leggen contacten met fotografen om de shows te fotograferen, en de fotografen maken dan reklame voor de betreffende wedstrijd, en uiteindelijk lopen de modellen ook in de kijker, wat toch de bedoeling is. Hoeveel fotografen waren er aanwezig in 2016 (halve finale en finale)? Welgeteld twee, en van de ene zijn er geen foto's van de finale online gezet. Best Model waarschuwt iedereen om niet samen te werken met hobby-fotografen, maar haalt er zelf een paar binnen om de finale te fotograferen en probeert om de fotoshoots zo goedkoop mogelijk te laten gebeuren.

Een modellenwedstrijd voor het selecteren van nieuwe modellen is tegenwoordig minder relevant. Als een modellenbureau een bepaald model nodig heeft, dan heeft ze die NU nodig, niet binnen 6 maanden als de wedstrijd afgelopen is. Ik stuur regelmatig mensen door naar Borderfield (heet nu Castingteam) als ik zie dat ze beantwoorden aan de gevraagde profiel. Dit bureau heeft regelmatig volk nodig voor heel diverse opdrachten. In 2016 heb ik twee mensen binnengebracht en nu krijgen ze regelmatig opdrachten.

De wedstrijd is een wereldje op zich met weinig voeling met wat er gebeurt in de modellenwereld. Als fotograaf kom ik vaak fitness modellen tegen, maar deze willen niet deelnemen met een wedstrijd dat in hun ogen teveel "fashion" is. De bedoeling van fashion modellen is niet dat ze in onderbroek poseren, terwijl dat wel het geval is voor fitness modellen. Beide groepen horen niet echt bij elkaar.

Het is natuurlijk niet de bedoeling een categorie "body builders" te maken, maar een scheiding tussen fashion en fitness modellen moet er zijn, zodat beide groepen op een adekwate manier (en met de juiste kleren) kunnen defileren. Tegenwoordig hebben bepaalde fashion modellen geen zin om te defileren naast fitness modellen, maar het omgekeerde is ook waar: fitness modellen willen niet naar de wedstrijd gaan omdat het teveel gericht is op "fashion" modellen. Door die eenheidsworst is het onmogelijk een voldoende divers modellenbestand aan te trekken en blijft de wedstrijd maar klein en onbenullig.

Er is een categorie "foto model" die voorzien is voor modellen die te klein zijn om mannequin te worden. Waarom dan niet een categorie "fitness" in het leven te roepen voor meer gespierde modellen? Ieder jaar wordt daar veel over gesproken, maar in de praktijk komt daar niets van in huis.

Modellenwedstrijden in het algemeen

Een kenmerk van alle modellenwedstrijden, en niet van Best Model in het bijzonder, is dat ze mannelijke modellen vaak te jong kiezen, terwijl ze nog niet matuur genoeg zijn om naar een modellenbureau te gaan. Het risico is immers te groot, dat als je een model afwijst, die naar een andere wedstrijd zou gaan (veel van die modellenwedstrijden pakken wat ze te pakken krijgen). Het gebeurt niet zelden dat ik iemand een paar jaren later terug zie, en dat ik nu pas merk dat die echt potentieel heeft om door te breken. Maar dan heeft die persoon natuurlijk andere prioriteiten, zeker als die zich ingezet heeft en uiteindelijk toch niet aangenomen werd de eerste keer.

De meeste organisaties die modellenwedstrijden houden hebben een onverzorgde website die al jaren niet meer bijgewerkt is. Recrutering en contact met de modellen gebeurt nu hoofdzakelijk via facebook. De statuten van de verenigingen zijn onduidelijk: is dit een commercieele onderneming of een vzw? De ondernemingsvorm staat niet op de website en andere wettelijke bepalingen ontbreken eveneens. Dit is van belang als er bijvoorbeeld een ongeval zou gebeuren. Je valt van het podium tijdens een repetitie en je breekt je been: wie is er verantwoordelijk?

Zie ook de pagina over FTM en Belgium Model Academy: deze twee organisaties hebben in 2015 en 2016 samen gewerkt op bepaalde punten.

De concurrentie van Top Model Belgium is moordend, en dat is ook goed te begrijpen waarom: de deelnemers moeten heelwat betalen, en die bijdragen worden dan gebruikt om reklame op de radio te doen. Zo kan Top Model Belgium verder groeien, al is het geen voorbeeld van hoe het zou moeten. Die moordende concurrentie is ook de reden dat Future Top Model zich nu meer tot Vlaanderen richt (en tegenwoordig de naam Best Model for Belgium gebruikt).

De organisator van Top Model Belgium was trouwens vroeger kandidaat bij FTM en heeft het idee gecopieerd en extreem commercieel gemaakt.

Fotos rechts:
Er worden foto's genomen tijdens de eerste castings, het moment waarbij het model voor het eerste in contact komt met Best Model. Direct wordt er door de jury gecontroleerd of het model niet cameraschuw is. De foto's die hier genomen worden zijn pasfoto's en die zullen verder gebruikt worden als identificatie van het model gedurende de volledige wedstrijd.

Maar er is ook tijd om tussendoor een korte fotosessie te houden in de tuin, dit is bijvoorbeeld nuttig om modellen te ontspannen, om extra foto's te bekomen, enz.

Ook worden er foto's op een buitenlokatie genomen met bepaalde modellen. Deze modellen waren bijvoorbeeld al ingeschreven bij Belgium Model Academy.

Samenwerkingen met fotografen

Het is heel normaal dat mensen vriendschapsverzoeken naar anderen sturen via facebook. Een korte checklist als je met een fotograaf zou samenwerken:
 • Geen artistiek naakt of bedekt naakt als je model wilt worden. Als de fotograaf daarover begint, stop de samenwerking
 • Kijk naar de foto's op het profiel van de fotograaf. Let op als er bijna uitsluitend underwear te zien is.
 • Let op bij betalende opleidingen en betalende fotoshoots. Een opleiding volgen is zeker geen garantie dat je model kan worden, in tegendeel.
De regels bij FTM/Best Model for Belgium zijn heel streng: VERBODEN TE WERKEN MET ANDERE FOTOGRAFEN! (terwijl je zoveel kan bijleren door samen te werken met andere fotografen).

Hoeveel mensen die bij Best Model zijn ingeschreven worden uiteindelijk 'top model'? Als ik een cijfer van 1% zeg, dan ben ik zeer optimistisch. Maar er zijn wel modellen die aangenomen worden voor één of meerdere opdrachten. Neem het hef zelf in handen, maak een model-profiel aan, contacteer fotografen waarvan je de foto's goed vind, schrijf je in op Model Mayhem,... want het is als men jong is dat men alle mogelijkheden moet verkennen.

Positieve punten van Best Model

 • Dit is de enige wedstrijd die contacten heeft met modellenbureaus (maar niet met allemaal). Best Model werkt samen met Dominique Models, de grootste onderneming van België.

 • De deelnemers betalen enkel de effektieve kosten. Ik kan het weten, ik heb twee jaar lang Best Model van zeer dichtbij gevolgd. De modellen moeten een kleine bijdrage betalen bij de inschrijving, bij de fotoshoot, de halve finale, enz. Maar zoals bij andere wedstrijden wordt er geen schatting gegeven van de volledige kostprijs.

 • Je moet gemotiveerd zijn en je moet je plan kunnen trekken. Dit is belangrijk in het leven, en niet enkel als je model wilt worden.

Negatieve punten van Best Model

 • Er zijn alternatieven om in contact te komen met modellenbureaus: één ervan is the Model Convention, een soort beurs waar er de modellenbureaus standjes hebben en waar je je kan presenteren. Dit is sneller en goedkoper dan een modellenwedstrijd die één jaar duurt. Je weet ook bijna direct of de bureau interesse heeft of niet.

 • Best Model, da's eigenlijk Robert Bams en niemand anders. Het is een éénmanszaak zonder echte medewerkers, zonder secretariaat,... De vrijwilligers hebben geen inspraak. Het is eigenlijk een oubollige modellenwedstrijd die zich niet heeft aangepast aan de moderne wereld, met zijn vlotte contacten tussen de verschillende actoren: sponsors, fotografen, organisatoren van events, enz.

  Er moet reklame gemaakt worden voor Best Model. Wie kan dat beter doen dan de modellen en bepaalde geselecteerde fotografen? Er waren "free shootings" voorzien. Dit zou direct honderden reakties op facebook teweeg gebracht hebben (modellen posten de foto's, vrienden liken de foto's en taggen die, en zo maak je gratis reklame voor Best Model). Maar daar is uiteindelijk niets van gekomen. De voorzitter vertrouwt geen enkele fotograaf.


  Deelnemers mogen niet werken met andere fotografen en organisaties
  —zelfs als ze niet aangenomen worden.
 • Doe wat ik zeg, maar kijk niet naar wat ik doe: Robert Bams is (terecht) tegen de modellenwedstrijden die verbieden dat de modellen andere dingen zouden doen, maar Robert doet precies hetzelfde. Als je bij Best Model zit mag je niet werken voor een andere fotograaf of organisatie werkzaam in de mode- of mannequinwereld.

  Maar het is toch niet zo erg? Na de wedstrijd mag je toch opnieuw samenwerken met fotografen? De praktijk is wel anders: door de peptalk hadden de deelnemers zulke hoge verwachtingen dat ze teneergeslagen zijn na de wedstrijd en niets meer te maken willen hebben met de modellenwereld.

  Tussen het paasverlof (de halve finale) en eind oktober (de finale) gebeurt er niets voor de modellen, terwijl het juist in de zomermaanden is dat de modellen contacten moeten leggen met fotografen, opdrachtgevers, bureaus, enz. De meeste modellen hebben dus een jaar verloren. En één jaar kan het verschil maken, zeker voor meisjes. Er is veel leegloop tussen halve finale en finale, want sommige mensen zijn na 6 maanden niet meer geinteresserd, anderen hebben hun eigen weg gevonden, enz.

  Best Model laat niet toe dat de modellen voor andere doelen zouden werken, bijvoorbeeld een betaalde opdracht of een gratis fotoshoot (TFP/TFCD) bij een fotograaf. Best Model is niet de enige organisatie die zoiets verbiedt, maar daarin gaan ze wel heel ver. Zelfs mensen die zich hebben ingeschreven maar de finale niet gehaald hebben mogen niet voor anderen werken, terwijl het juist de bedoeling dat je met zoveel mogelijk goede fotografen zou werken.

  Niet alle modellen zijn gemaakt voor FTM/Best Model for Belgium; met een beetje ervaring pik je zo de mensen uit die een kans maken bij de bureaus die met Best Model samenwerken. De niet-geschikte modellen worden "gebruikt" om meer volk te hebben, terwijl ze eigenlijk nooit in aanmerking komen. Die modellen hadden wel andere wegen kunnen bewandelen, waar ze misschien wel een graantje hadden kunnen meepikken.

 • Alles wordt veel te rooskleurig voorgesteld: "Wordt nu model!", "Een fantastische advontuur!",... Maar in feite is er een casting, een fotoshoot (maximaal 10 minuten per model), enkele uurtjes om te leren catwalk lopen, een halve finale en een finale. Met op het einde een heel kleine kans om opgemerkt te worden door een modellenbureau.

 • Future Top Model is niet meer wat het vroeger was. Ik heb FTM gekend meer dan 10 jaar geleden, toen er één enkele casting in Brussel was, en er een file tot op straat was. De franstalige televisiezenders kwamen de mensen op straat interviewen omdat het zo'n groot evenement was. Nu werkt FTM/Best Model ook in Vlaanderen, gewoon omdat ze anders geen kandidaten vinden. Er worden castings in alle grote steden gehouden en er komen een 10-tal mensen af, juist genoeg om de huur van de zaal te betalen.

 • Na al die jaren is de fut er uit, de wedstrijd is niet meer mee met zijn tijd, als je zoekt naar Future Top Model of Best Model for Belgium kom je op deze pagina terecht, en niet op de officiele site. En het ergste is nog: de registratie van bestmodel.be is verlopen, ondanks herhaaldelijke mails. Het domein bestmodel.be is niet meer online sinds eind 2019. Het wegvallen van het domein bestmodel.be gebeurde op het meest ongelegen moment, op het ogenblik dat de nieuwe capagne gelanceerd moest worden. Eenmaal het domein onbereikbaar zijn ook alle mails die op de server opgeslagen waren onbeschikbaar. Ook bij de vernieuwing van de registratie van vorige domeinen lief het verkeerd af: bestmodel.be is maar de zoveelste herhaling van een slordig beheer.

 • Er is iets verkeerd aan wedstrijden. De kans dat je opgemerkt wordt door een modellenbureau is zeer klein. Zelfs al ben je zeer gemotiveerd, dit speelt nauwelijks een rol. De bureaus kiezen wat ze nodig hebben, en laten de rest links liggen.

 • De communicatie tussen model en FTM gebeurt niet altijd op een professionele manier, dat heb ik gemerkt bij verschillende modellen die mij printscreens doorgestuurd hebben. Als model weet je niet goed of je uitgenodigd bent voor een casting of voor iets anders (ik laat je raden wat). Het is niet eenmalig gebeurd, maar het komt regelmatig voor. "Sexy" als commentaar geven op een badkamerfoto is niet echt professioneel. Robert Bams gedraagt zich eerder als jaloerse echtgenoot dan als professionele coach. Zo plaats je eigenlijk de volledige branche in een slecht daglicht. Zou een fotograaf van Belgium Model Academy zich zo gedragen, dan wordt hij direct uitgesloten.
SMS rechts: de deelnemers krijgen maar een heel beperkte informatie. Door aan Best Model deel te nemen denken ze dat ze al aangenomen zijn door een modellenbureau "U have to contact my agency "bob bams".

Als fotograaf kom ik in een situatie waarbij ik geen goede modellen meer naar Best Model of Best Model for Belgium doorstuur, want ik weet dat ik niet meer met die modellen zal mogen werken.

Als finalist van Best Model for Belgium heb je automatisch 50% kans om deel te nemen aan Best Model of the World, maar dit is eigenlijk meer een formaliteit en zal je niets opbrengen: internationale wedstrijden worden doorgaans niet gevolgd door beroepsmensen (die recruteren altijd lokaal).

Over de werking van Best Model weet ik veel, omdat ik meer dan een jaar effektief voor de organisattie gewerkt heb, niet enkel als fotograaf, maar ook als website bouwer, jurylid, boekhouder, enz.

Index: Contacten in de modellenwereld: de Miss- en Mister wedstrijden.